Оформить подписку

Печатная версия

ok

Электронная версия

Оформить

Книги в продаже

TAIVAL-2012

09.07.2012
Periodika

Вышел в свет очередной альманах "TAIVAL" (карел. "путь"). Ежегодное издание представляет собой сборник произведений различных по жанру, а также по диалектам карельского языка: стихи, рассказы, повести, проблемные статьи, фотофакты. Альманах рассчитан на читателей разного возраста, профессионалов и любителей карельского языка. Коллектив авторов - знатоки карельского языка, общественные деятели, журналисты, преподаватели - постарались, чтоб каждый читатель сборника нашёл для себя тему и жанр по душе.

Альманах "TAIVAL" можно приобрести в издательстве "Периодика": г.Петрозаводск, ул.Титова, 3, periodika@sampo.ruили в интернет-магазине издательства в разделе "Книги в продаже".

Мы готовы прислать Вам "TAIVAL" в любую точку России!

"Oma Mua", №26
Tatjana Vasiljeva

Loppumattomuon tunnusmerki kielen ozakse

Terväh nägöy päivänvalgien nelläs Taival-almanakku

Jo pakkaskuus algajen almanakan toimittajat allettih sen valmistamisruavon. Piätettih midä pidäy olla nelländen “Taibalehen” sivuloil, potakoittih karjalazii kirjuttamah materjualoi sih nähte. Vallittih parembii da enne painamattomii kirjutuksii.
– Tahtoimmo, ku se eruos kolmandes almanakas, ga sentäh olis mieldykiinnittäi, sanou “Taibalehen” toimitusjoukkoh kuului Jelena Migunova, kudai vastai almanakan karjalan kielen livvin murdehel kirjutettulois materjualois. – Täs almanakas löydyy prouzua dai runuo, mustelmua da oučerkua, literatuurukriitiekkua da publitsistiekkua. Sen piäle on vagavua kanzallistu poliitiekkua koskijua kirjutustu.

 

Kirjuttajua rajan mollembil puolil

Monet almanakan kirjuttajien nimet ollah hyvin tundietut lugijoile – Matti Pirhonen, Aleksandr Volkov, Zinaida Dubinina, Raisa Remšujeva, Ivan Savin, Vilho Kivisalo, Tyyne Rugojeva, Valentina Karakina, L’udmila Gromova, Galina Lettijeva, Aleksandr Saveljev, Natalja Čikina, Natalja Antonova. On almanakan kirjuttajien joukos uuttugi nimie: Antonina Zaitseva, Julija Tarasova, Valentina Libertsova, Aleksandr Jeremejev.
– Pidäy mainita, ku enzimästy, ga himoittas duumaija, ei jälgimästy kerdua, Ven’an puolen karjalazien rinnal, almanakan luadimizeh yhtyttin Suomen puolen karjalazetgi: karjalan kielen kannattai matematiekan professoru Kuopiospäi Martti Penttonen da karjalan kielen tutkijat Raija Pyöli da Sanna-Riikka Knuuttila. Nämmä nimet ollah hyvin tundiettu Oma Mua -lehten lugiloile. Uskon, ku hyö iellehgi pyzytäh almanakan kirjuttajien joukos, pidäy varmuttu Natalja Sinitskaja, kudai toimitti almanakan livvin murdehen tekstat.

 

img_2343Kirjuttua nygyaijas

Natalja Sinitskajan mieles ei pie olla almanakas pitkii kirjutuksii, moizet žanrat pätäh kniigoih, almanakas on miärätty sivuloin lugu (almanakan suurus on vaiku 160 sivuu) da konzu yksi tevos on ylen pitky, se ei anna mahtuo toizile kirjuttajile puuttuo almanakkah. Läs viitty hyviä kirjutustu sen periä ei puututtu tämän vuvven almanakkah. Sežo puaksuh rahvas kirjutetah mennyös aijas. Toimittajien mieles pidäs jo ruveta kirjuttajil nygösty elaigua kirjuttua. Vähä on nygyaigastu prouzua da runuo.
Oli mostu kirjuttajua, kudamat myöhembi miärättyy aigua työttih omat tevokset toimitukseh da sentäh ei puututtu sih tänä vuon.

 

Eri murdehet ei roita tiel

Toimitusjoukko ei ruvennuh jagamah almanakan kirjutuksii eri murdehien mugah, hos nelländen almanakan sivuloil löydyy kirjutustu livvin-­, vienankarjalan da tverinkarjalan murdehel.
– Olemmo varmat, ku lugijat löytäh lugemistu mieldy myö, ei murdehien eričykset roita sille vastah, sanou Ol’ga Melentjeva, kudai vastai almanakan vienankarjalan kirjutuksien puoles.

 

Vägie, valdua, kehittämisty…

Pidäs vähäine sanuo almanakan kannes. Toimittajat tahtottih, ku kanzikuva olis nygyaigaine da merkičyksellie karjalazile.
– Ristikanzan kämmen petroglifois merkiččöy vägie, valdua, luojua alguu, sellittäy kannen kuvua Jelena Migunova. – Spirali on kehittämisty, liikkumistu. Joga spiralin punaldus on yhten kavven loppu da samanaigua uvven kavven algu. Joga kauzi on parembi endizii da avvuttau kehittiä tulieloi kauzii. Muailman elosgi kehittyy spiralin mugah, muututah vuvven aijat, rahvah roitahes, kuoltah, uvvessat roitahes. Spirali on eloksen­ ritmu, loppumattumuon tunnusmerki. Minun mieles karjalazil da karjalan kielelgi on loppumattomua vägie, luomistu. Karjalan kieli kehittyy spiralin mugah: joga spiralin punaldus kiändäy meidy alguh, ga joga uuzi punaldus da kauzi kehittäy meidy, on parembi enne olijua. Anna loppumattomuon tunnusmerki roih karjalan kielele ozakse.

Мы принимаем